; TheBrand Thename MyDescription 1234 Price:10.00 Condition:new InStock <_5zYbEbGzw1R61xhbkWCwTfMoFasrCP7YUH70aGnOsh-zw3ul-> ריהוט פור יו - תקנון האתר
ריהוט4U יו הינו אתר חנות  לממכר רהיטים וריהוט גן
השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קראו תקנון זה בצורה קפדנית, שכן השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הרכישה - כי הינו מסכים לתקנון האתר ולכללים הקבועים בו החלים על רכישת מוצרים באתר וכי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד אתר ריהוט4U ו/או מפעילי חנות ריהוט4U  ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות ריהוט4U ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
בתקנון זה - השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. ואולם, כל מקום בו ננקטת לשון זכר המשמעות היא גם עבור נקבה.


1. ביצוע הזמנה
אישור סופי של ההזמנה יינתן עם חיוב הכרטיס.
רק לאחר שצוות ריהוט פור יו יסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי של המזמין וקיבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעת המזמין תקינה ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו.

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהיה רשאי צוות האתר לבטל את הרכישה והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.


2. אספקת המוצרים והתקנתם
זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 5-21 ימי עסקים.
חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, צוות האתר עושה כל שביכולתו להקדים את זמן האספקה .
המחירים באתר כוללים מע"מ.

מחירי ההובלה באתר הם עבור ישובים בגבולות באר שבע - ירושלים - חיפה.
לקוחות המתגוררים בישובים מרוחקים יותר ידרשו לשלם תוספת מחיר.

מחירי ההובלה באתר הם עבור דירות עם מעלית או קומה ראשונה.
במקרים בהם הלקוח גר בקומה שניה ומעלה ללא מעלית, יתווסף למחיר ההובלה גם מחיר סבלות בגובה 50 ש"ח
לכל קומה.


אספקת המוצרים שנרכשו בחנות ריהוט פור יו תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף למדיניות המשלוחים של האתר.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם האתר, ובכפוף לרשימת הישובים בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם האתר לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה רהיט 4U הפוסקת הבלעדית.

האחריות על התקנת המוצרים היא באחריות המתקינים עצמם והתשלום עבור ההתקנה יתבצע ישירות למתקין 
כנגד חשבונית שלו.


המחירים באתר אינם מחייבים. המחיר הסופי ייקבע בעת ביצוע ההזמנה והמשלוח בכפוף לאישור חברתנו.


3. זמינות מוצרים באתר

ריהוט4U עושה את כל המאמצים לשמור על האתר מעודכן, אל מול מלאי המוצרים הזמין לאספקה במחסני היצרן.
עם זאת, הופעת מוצר למכירה באתר אינה מהווה הוכחה כי המוצר אכן זמין לאספקה ונמצא במלאי היצרן. לקוח המבצע הזמנה באתר מצהיר כי הוא מבין שיתכן והמוצר שהזמין אינו זמין במלאי במועד ההזמנה ולא תהייה לו כל טענה בנושא זה.
במקרה והמוצר אינו במלאי תאפשר ריהוט פור יו ללקוח להמיר את המוצר שהוזמן במוצר אחר, או לבטל את ההזמנה.
במקרים בהם הוזמן מוצר שאינו במלאי היבואן ואין לריהוט פור יו אפשרות לספקו, תשתדל ריהוט פור יו להודיע ללקוח מהר ככל האפשר כי המוצר שהוזמן אינו במלאי ואין באפשרותה לספקו. יחד עם זאת ריהוט פור יו לא תפצה לקוחות במקרים בהם מוצרים הוזמנו ולא ניתן לספקם, עקב אי המצאות המוצר המסויים במלאי.

4. תאימות המוצר המתקבל למוצג באתר

ריהוט4U עושה כל שביכולתה לשמור על התאמה מלאה בין המוצרים המוצגים באתר למכירה לבין המוצרים המתקבלים בפועל. יחד עם זאת יכולות להיות סטיות מסויימות בין תמונת המוצר המוצגת, באתר לבין המוצר המתקבל בפועל, מבחינת צבע, גודל וכד'. 
לקוח הרוכש מוצרים באתרי ריהוט 4U מצהיר כי הוא מבין ומסכים לקיום סטיות מסויימות אלה בין התמונה המוצגת באתר לבין המוצר המתקבל בפועל ולא תהייה לו כל טענה ואו דרישה לגבי סטיות אלה.
ריהוט פור יו אינה מייצרת את המוצרים, ואינה נושאת באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד צוות האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

5. ביטול הזמנה שבוצעה בחנות ריהוט פור יו

ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית השלמה.
 
לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת אשר תינתן לך. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששולם עבור המוצר/ים (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת). אם המוצר נבדק על ידי צוות האתר ונמצא כי לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה השלמה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה לא יהיה צוות האתר מחוייב לאשר את החזרת המוצר ובמקרה כזה ישלח המוצר חזרה ללקוח.
 
 
6. תקינות מוצרים

במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.


7. אחריות

האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, במידה ויש, חלה על היצרנים, היבואנים והמפיצים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. היצרנים, היבואנים או המפיצים של המוצרים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.

בשום נסיבות לא תחול על מפעילי אתר החנות ריהוט4U ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל צוות האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם הרוכש אינו שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, עליו לכתוב אלינו ואנו נבחן את הפניה בקפידה.
צוות האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע פעולת רכישה באתר.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא ( AS IS ) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ריהוט פור יוו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

אין אחריות על התקנה ו/או הרכבה שהתבצעה על ידי הלקוח עצמו או מי מטעמו.

8. תנאים נוספים 

ריהוט4U לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של גולש באתר לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהגולש לרכוש מוצרים. 
ריהוט פור יו לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, בדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית גו פור ספורט להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאי צוות האתר, אך לא חייב, לבטל את הרכישה הספציפית. 
ריהוט4U  שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מעת לעת.

בברכת קנייה מהנה

צוות ריהוט4U


תקנון האתר